Tour Du Lịch Mũi Né – Phan Thiết – 3 Ngày 2 Đêm

  • Hành trình: Tp. Hồ Chí Minh – Phan Thiết – Mũi Né
  • Thời gian: 03 ngày 02 đêm
  • Điểm xuất phát: Tp. Hồ Chí Minh