Tour Du Lịch Trung Quốc: Phù Dung Trấn – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Thiên Môn Sơn – 5 Ngày (Đường Bay)

  • Nơi khởi hành: Hà Nội
  • Điểm đến: Trương Gia Giới – Phù Dung Trấn – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Thiên Môn Sơn
  • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
  • Khởi hành: Liên hệ chi tiết