Tour Du Lịch Đà Lạt – Nha Trang – 4 Ngày 4 Đêm

  • Hành trình: Tp. Hồ Chí Minh – Đà Lạt – Nha Trang
  • Thời gian: 04 ngày 04 đêm
  • Điểm xuất phát: Tp. Hồ Chí Minh