Tour Du Lịch Quy Nhơn Biển Gọi: Kỳ Co – Eo Gió – Hòn Khô – 3 Ngày

Hành trình: Tp. Hồ Chí Minh/ Hà Nội – Quy Nhơn – Tp. Hồ Chí Minh/ Hà Nội

Lịch trình: 3 ngày 2 đêm

Điểm khởi hành: Tp. Hồ Chí Minh/ Hà Nội