Tour Vịnh Cát Bà: Thiên Đường Đảo Tự Do 2 Ngày 1 Đêm

  • Hành trình: : Hà Nội – Bến Giang Sơn (Cát Bà) – Đảo Tự Do – Hà Nội
  • Lịch trình: 2 ngày 1 đêm
  • Điểm khởi hành: Hà Nội
  • Lịch khởi hành: Liên Hệ