Tour Vịnh Cát Bà: Thiên Đường Đảo Tự Do 2 Ngày 1 Đêm

Hành trình: : Hà Nội – Bến Giang Sơn (Cát Bà) – Đảo Tự Do – Hà Nội

Lịch trình: 2 ngày 1 đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Lịch khởi hành: Liên Hệ