Tour Du Lịch Tam Chúc – Chùa Bà Đanh – Ngũ Động Thi Sơn 2 Ngày

Hành trình: Hà Nội – Quần Thể Di Tích Tam Chúc – Chùa Bà Đanh – Ngũ Động Thi Sơn – Hà Nội
Lịch trình: 2 ngày 1 đêm
Điểm khởi hành: Hà Nội
Lịch khởi hành: Liên hệ