Tour Hữu Tình Thung Nai – Đền Thác Bờ – Bản Giang Mỗ 1 Ngày

499.000

Hành trình: Hà Nội – Thung Nai – Đền Thác Bờ – Bản Giang Mỗ – Hà Nội 
Lịch trình: 1 ngày
Điểm khởi hành: Hà Nội
Lịch khởi hành: Liên hệ