Voucher Nghỉ Dưỡng Luxury: Zannier Hotels Bãi San Hô

  • Điểm đến: Zannier Hotels Bãi San Hô (Sông Cầu, Phú Yên)
  • Thời gian: 1 – 2 – 3 đêm
  • Ngày áp dụng: 01/12/2020 – 06/04/2021 (trừ giai đoạn 24/12/2020 – 01/01/2021 và 10-16/02/2021)