Tour Du Lịch Trung Quốc: Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Mặc Nhung Miêu Trại – 6 Ngày (Đường Bay)

  • Nơi khởi hành: Hà Nội
  • Điếm đến: Trung Quốc (Trương Gia Giới – Phù Dung Trấn – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Mặc Nhung Miêu Trại – Thiên Môn Sơn)
  • Thời gian: 6 ngày 5 đêm
  • Khởi hành: Liên hệ