Tour Du Lịch Trung Quốc: Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Phù Dung Trấn – 5 Ngày (Đường Bay + Bộ)

Nơi khởi hành: Hà Nội

Điếm đến: Trung Quốc (Trương Gia Giới – Thiên Môn Sơn – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Phù Dung Trấn)

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: Liên hệ