Tour Khám Phá Động Phong Nha – Chinh Phục Xuyên Sơn Hồ – 1 Ngày

  • Hành Trình: Quảng Bình – Động Phong Nha – Xuyên Sơn Hồ
  • Lịch Trình: 1 ngày
  • Điểm Khởi Hành: Quảng Bình