Flamingo Resort | Sản Phẩm Nghỉ Dưỡng Ngày Lễ Quốc Khánh Tại Flamingo Resort

  • Nơi khởi hành: Hà Nội
  • Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
  • Ngày khởi hành: 2/9/2022
  • Điểm đến: Flamingo Resort